วิธีใช้ขี้เถ้าสังกะสี

ZINC OXIDE

ขี้เถ้าสังกะสีคือผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่เกิดจากการผลิตซิงค์ออกไซด์ ขี้เถ้าสังกะสีมีลักษณะเป็นผง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต, สังกะสีซัลเฟต,สังกะสีคลอไรด์และสังกะสีออกไซด์ ด้วยวิธีการโดยตรง ฯลฯ