วิธีใช้ออกไซด์สเกล

Zinc Oxide (ZnO)

ออกไซด์สเกลคือผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่เกิดจากการผลิตซิงค์ออกไซด์ ออกไซด์สเกลมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต,อาหารสัตว์ ,ฟอสฟอรัส, สังกะสีไนเตรต ฯลฯ