บริษัท เซียว เซียง เคมีคอล อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งโดยการลงทุนของ JIANG YONG COUNTY XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. จัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 พื้นที่บริษัท 8.6569 ไร่ พื้นที่ก่อสร้าง 8000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน อมตะซิตี้ ระยอง ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ผลิตและดำเนินกิจการหลัก คือสังกะสีออกไซด์ สารเติมแต่งผลิตภัณฑ์ยาง แว๊กซ์ป้องผลิตภัณฑ์ยาง และนำเข้า-ส่งออก เคมีภัณฑ์อื่นๆ

บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย และกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับการอนุมัติให้เป็นกิจการในกลุ่มการส่งเสริม

XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการของเรา

LABS XIAO XIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
ZINC OXIDE USES
ZINC OXIDE USES

Certificated (ISO 9001 : 2015)

XIAO XIANG CHEMICAL ISO-9001-2015