วิธีการใช้ ซิงค์ออกไซด์

ZINC OXIDE USES

ZnO คือ zinc oxide ซิงค์ออกไซด์ เป็นสารที่ละลายน้ำได้ยากแต่ละลายได้ในกรดและอัลไคล ซิงค์ออกไซด์จัดอยู่ในสารเคมีประเภททั่วไป การใช้ ZnO โดยทั่วไปมักใช้ใน พลาสติก, ผลิตภัณฑ์ซิลิเกต, ยางสังเคราะห์, น้ำมันหล่อลื่น, สารเคลือบสี, ครีม, กาว, อาหาร, ถ่าน, สารดับไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยสารกึ่งตัวนำที่มีความกว้างและพลังงานยึดเหนี่ยว Exciton ทำให้ซิงค์ออกไซด์มีความโปร่งแสงมากและมีคุณสมบัติเรืองแสงในอุณภูมิปกติ มักใช้ในของเหลวในสาขาเซมิคอนดักเตอร์, จอแสดงผลคริสตัล, ฟิล์มบางของทรานซิสเตอร์, ไดโอดเปล่งแสง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของซิงค์ออกไซด์ซึ้งอยู่ในรูปแบบวัสดุนาโนเป็นตัวเริ่มทำหน้าที่หลักๆในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง